Справочник ÚČOV Praha

ÚČOV Praha - nová vodní linka

Время реализации Стоимость строительных работ (согласно контракту, без НДС) Стоимость предоставляемых услуг (согласно контракту, без НДС) Тип предоставляемых услуг
2014 - 2017 5 800 mil Kč 3,8 mil Kč Správce stavby
Společnost Garnets Consulting a.s. se na tomto projektu podílí v roli správce stavby jako subdodavatel společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s
 
Předmětem projektu je výstavba nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově v Praze Troji. Nová vodní linka na Císařském ostrově umožní splnění limitů pro vypouštěné odpadní vody a umožní v budoucnu rekonstrukci stávající vodní linky. To vše proběhne bez jakéhokoliv výpadku v provozu čistírny.

 

URL ссылка: