Справочник Ivančice - Rosice

026.JPG
фотографии в галерею: 2
Показать галерею »

ÚV Ivančice - Rosice, zajištění kvality pitné vody

Время реализации Стоимость строительных работ (согласно контракту, без НДС) Стоимость предоставляемых услуг (согласно контракту, без НДС) Тип предоставляемых услуг
2013 - projekt probíhá 278,5 mil Kč 925 tis Kč KBOZP

 Společnost Garnets Consulting a.s. zajišťuje na projektu funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví.

Realizací tohoto projektu bude provedeno zkapacitnění zdroje  pitné vody v Ivančicích prostřednictvím zvýšení kapacity úpravny vody v Ivančicích a rekonstrukcí dalších souvisejících objektů, zejména vodojemů v Rosicích, Oslavanech, čerpací stanice v Padochově nebo zkapacitnění zdroje v Moravských Bránicích.

 

URL ссылка: