Справочник Klíčava

ÚV Klíčava - sanace odtoku vody z praní filtrů - IO 01

Время реализации Стоимость строительных работ (согласно контракту, без НДС) Стоимость предоставляемых услуг (согласно контракту, без НДС) Тип предоставляемых услуг
06/2014 - 09/2014 3,4 mil Kč 89 tis Kč Technický a investiční dozor

Garnets Consulting a.s. se podílí na činnosti Technického a investičního dozoru jako hlavní dodavatel služeb.

 Předmětem je rekonstrukce stávajícího potrubí odtoku vody z praní filtrů s prodloužením stávajícího odtoku vody z praní filtrů z důvodů vymístění retenční nádrže do nové pozice ve stávajícím objektu úpravny vody Klíčava. Součástí je vystrojení retenční nádrže dvojicí čerpadel zapojených sériově a odvedení akumulované vody potrubím výtlaku zpět do stávající nádrže akumulace. Retenční nádrž je vybavena havarijním přepadem zaústěným do stávající jímky mezi usazovacími nádržemi v hale koagulace s odtokem na kalová pole.

 

URL ссылка: