Справочник Likvidace CDS

srot.JPG
фотографии в галерею: 8
Показать галерею »

Likvidace povrchových areálů po hlibinné těžbě uranu DIAMO s.p., TÚU Stráž p. R.

Время реализации Стоимость строительных работ (согласно контракту, без НДС) Стоимость предоставляемых услуг (согласно контракту, без НДС) Тип предоставляемых услуг
2014 - 2015 496,4 mil Kč 14,9 mil Kč Správce stavby, KBOZP

 Garnets Consulting a.s. se podílí na činnosti správce stavby jako hlavní dodavatel služeb ve sdružení s  firmou MEGA a.s.

 
Předmětem projektu je provedení nápravných opatření v areálech Centrální dekontaminační stanice a Dolu Hamru I - Jáma č.3. Areál CDS zaujímá plochu cca 11 ha, areál Dolu Hamru I - Jáma č.3 cca 22,3 ha.
 
Cílem projektu – provedení nápravných opatření na předmětné lokalitě povrchového areálu po hlubinné těžbě uranu je omezit ozáření osob vystavených působení ionizujícího záření pocházejícího z objektů a materiálů kontaminovaných radionuklidy na úroveň přijatelnou z hlediska limitů stanovených pro ozáření obecně platnými právními předpisy na úseku radiační ochrany.
 
Cílem nápravných opatření je také odstranění materiálů a zemin nadlimitně kontaminovaných ropnými uhlovodíky jako potenciálního zdroje ekologických rizik.
 
Koncepce nápravných opatření vychází z principu úplného odstranění kontaminovaných stavebních objektů a sanace kontaminovaných zemin v rozsahu, který odpovídá budoucímu způsobu využití území a který zajistí požadovanou eliminaci zdravotních a ekologických rizik.

 

URL ссылка:
http://strazcds.spravcestavby.cz/