Справочник Mladoboleslavsko

P1150613.jpg
фотографии в галерею: 9
Показать галерею »

Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II.

Время реализации Стоимость строительных работ (согласно контракту, без НДС) Стоимость предоставляемых услуг (согласно контракту, без НДС) Тип предоставляемых услуг
2012 - 2014 580 mil Kč 11,6 mil Kč Správce stavby

Naše společnost je vedoucím sdružení "Garnets Consulting - Realstav MB", které v rámci projektu zastává funkci správce stavby. Jedná se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury na 9 lokalitách v Ml. Boleslavi a okolí. Předmětem je výstavba převážně gravitačních kanalizačních stok v délce 14,3 km (z toho 1012,5m ražená štola v Mn. Hradišti), výstavba vodovodních řadů v délce 12,6 km a intenzifikace ČOV Mn. Hradiště o kapacitě 7 040 EO. Projekt je spolufinancován OPŽP.

 

URL ссылка:
http://mb2.spravcestavby.cz/