Каждый сотрудник общества согласно со своей должностью заботится о снабжение и реализации качественного оборудования и материалов.

Находитесь в секции:


III/33818 Ovčáry I, mosty ev.č. 33818-6 a 33818-7


Фотографий в галерее: 8
Показать галерею »

 Předmětem projektu byla:

1. Oprava mostu č. 33818-6 , zejména. demolice původní a zřízení nové hlavní mostní železobetonové konstrukce, oprava zdiva krajních opěr, dozdění dříků opěry, provedení úložných prahů a křídel, instalace mostního zábradlí a zřízení konstrukce vozovky.
2. Oprava mostu č. 33818-7 zejména demolice dříku levobřežní opěry a původní železobetonové hlavní mostní konstrukce, zřízení nového dříku opěry vč. jeho zpevnění mikropiloty a zřízení hlavní mostní železobetonové konstrukce, oprava zdiva opěry pravobřežní, zesílení křídel, instalace svodidlového zábradlí a zřízení konstrukce vozovky. Práce byly prováděny v blízkosti obce Nové Dvory přes potok Klejnárka a odtok z Ovčáreckého rybníka. Celkové náklady realizace díla byly 5.781.203,74 Kč bez DPH (225.432,- €; kurz ČNB k 28.12.2017 činí 25,645 Kč/EUR). Stavba byla financována z národních zdrojů SFDI 2017.