Каждый сотрудник общества согласно со своей должностью заботится о снабжение и реализации качественного оборудования и материалов.

Находитесь в секции:


Intenzifikace úpravny vody Temný Důl


Фотографий в галерее: 3
Показать галерею »

Stávající soubor objektů slouží k úpravě pitné vody, která je jímána z řeky Úpy. 

Úpravnu vody tvoří několik samostatných objektů: 
- jímací objekt 
- vlastní úpravna vody a oplocení 
- provozní vodojem
Tyto objekty jsou předmětem rekonstrukce s dostavbou. Objekt úpravny, jímací objekt a provozní vodojem jsou datovány do 60-tých let 20. století, dostavba úpravny do roku 1987. 
Cílem navržené intenzifikace ÚV Temný důl je dosáhnout optimálních hodnot parametrů jakosti pitné vody v souladu s platnými vyhláškami a hygienickými požadavky a eliminace bakteriálního znečištění.