Каждый сотрудник общества согласно со своей должностью заботится о снабжение и реализации качественного оборудования и материалов.

Находитесь в секции:


Intenzifikace ÚV Březovice


Фотографий в галерее: 3
Показать галерею »

 Úpravna vody Březovice je jedním ze dvou hlavních zdrojů pro výrobu pitné vody v rámci skupinového vodovodu Hořice a zásobení přilehlých obcí. Areál úpravny byl vybudován v 60. letech 20. stol. a jsou zde celkem čtyři podzemní vrty, z nichž se využívají dva. Z vrtů je možné odebírat celkově až 30 l/s z hloubky 65 m.

Za pomoci dotace probíhá realizace projektu Intenzifikace úpravny vody v Březovicích na Hořicku. Hlavním cílem rekonstrukce je plné využití kapacity vrtů a také zefektivnění úpravy získané vody. Úpravna v Březovicích dodává pitnou vodu zhruba polovině obyvatel Hořic a okolí a do budoucna by se mohla stát hlavním zdrojem pro celou oblast.
V rámci stavby dojde k zásadním úpravám provozní budovy, odstraní se budova chlorovny a dojde k sanaci 400 kubíkové akumulační nádrže, která slouží jako rezervoár vody. Nově v areálu vyroste další akumulační nádrž o objemu 500 m3, celkem tedy bude pro obyvatele k dispozici na 900 m3 vody k okamžitému odběru. V rovině chemicko – technologické bude doplněna technologická linka o další separační stupeň a bude zefektivněno dávkování chemikálií upravujících vodu.