Каждый сотрудник общества согласно со своей должностью заботится о снабжение и реализации качественного оборудования и материалов.

Находитесь в секции:


Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice


Фотографий в галерее: 5
Показать галерею »

Předmětem stavby Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice je navýšení kapacity ČOV na 69 752 EO. Původní projektová kapacita čistírny odpadních vod byla 53 283 EO.

 
Práce byly provedeny s celkovými náklady stavby 160 822 882,- Kč bez DPH.