Каждый сотрудник общества согласно со своей должностью заботится о снабжение и реализации качественного оборудования и материалов.

Находитесь в секции:


Slavnostní ukončení výstavby kanalizace, rozšíření ČOV a vodovodní sítě Starý Plzenec


Фотографий в галерее: 9
Показать галерею »

V pátek 3. října 2014 proběhlo na čistírně odpadních vod ve Starém Plzenci slavnostní ukončení dvojice projektů, a to „Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec“ a „Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci“.

 
První projekt řešil dostavbu kanalizace a modernizaci čistírny odpadních vod, druhý potom rozšíření vodovodní sítě v místní části Sedlec.
Celkové náklady na realizaci obou projektů činily 228 mil. Kč bez DPH. Na financování projektu se podílel Státní fond životního prostředí České republiky částkou 10,5 mil. Kč a Fond soudržnosti EU přispěl částkou 178 mil. Kč. Zbývající část ve výši cca 40 mil. Kč uhradilo město Starý Plzenec. Stavební práce byly zahájeny 1. října 2012. Zhotovitel stavby bylo „Sdružení kanalizace a ČOV Starý Plzenec“, reprezentované společnostmi Čermák a Hrachovec a.s. a VCES a.s.
Bylo vybudováno 9937 metrů gravitační kanalizace, 1708 metrů tlakové kanalizace, pět čerpacích stanic a 2033 metrů nových vodovodních řadů. Kapacita původní ČOV vzrostla díky rekonstrukci z původních 3900 EO na stávajících 8000 EO.
 
Přípravu projektové dokumentace zajistila společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. Smluvním provozovatelem kanalizační a vodovodní sítě a čistírny odpadních vod je Vodárna Plzeň a.s.